Xabier Añoveros Trias de Bes

Conseller-Delegat, Soci i Director del Departament d'Estudis.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Àrees d’Activitat

  • Dret Mercantil
  • Dret Civil
  • Arbitratge

Experiència Professional

És advocat en exercici des de fa més de quaranta anys i ha defensat causes de clients en tot tipus de Tribunals, inclòs el Tribunal Suprem.

Autor de diversos llibres i més de trenta treballs publicats en revistes jurídiques especialitzades, sobre temes de Dret Contractual, Dret de Societats, Títols Valors i Dret Bancari.

Autor així mateix de múltiples dictàmens i informes sobre diferents temes relacionats amb l’àmbit del Dret Mercantil.

És també assessor permanent d’empreses i membre de diversos consells d’administració, en els quals en alguns actua com a secretari–assessor jurídic.

Formació Acadèmica

  • Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Professor Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  • Acadèmic de la Real Acadèmia de Doctors de Catalunya
  • Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+