Digestum Legal

Canvis PGC PIMES 2016

Recentment s’ha publicat el projecte de modificació del Pla General de Comptabilitat de les PIMES, que incorpora les modificacions introduïdes per la Directiva Europea 2013/34/UE de 2013, que simplifica les obligacions comptables de les petites empreses. A Espanya són les empreses que poden seguir el model abreujat del balanç i la memòria. Aquestes modificacions estaran […]

Cambios PGC PYMES 2016

Recientemente se ha publicado el proyecto de modificación del Plan General de Contabilidad de las PYMES, que incorpora las modificaciones introducidas por la Directiva Europea 2013/34/UE de 2013, que simplifica las obligaciones contables de las pequeñas empresas. En España son las empresas que pueden seguir el modelo abreviado de balance y memoria. Estas modificaciones estarán […]