Dret Bancari

Àmplia experiència en l’assessorament jurídic de bancs, caixes d’estalvis i institucions de crèdit, tant en aspectes institucionals i reguladors com en contractació especialitzada.

Assessorament sobre l’exercici de l’activitat bancària

  • Contractació bancària i financera
  • Contractes financers atípics
  • Formes de pagament tradicionals i d’última generació
  • Estudi de les noves normatives en l’àmbit bancari i financer