DRET CIVIL

El bufet disposa de diversos departaments que s’ocupen de l’assessorament i l’actuació en procediments civils, tant contenciosos com no contenciosos.

Àmbit contenciós

  • Procediments judicials
  • Mediacions
  • Arbitratge
  • Protecció de dades

Àmbit no contenciós

  • Propietat Horitzontal
  • Arrendaments Urbans
  • Obligacions i contractes
  • Fundacions i Associacions
  • Responsabilitat civil