DRET CONCURSAL

El bufet disposa d’un departament que ofereix els següents serveis:

  • Estudi de l’empresa
  • Elaboració de plans de viabilitat
  • Liquidació ordenada d’empreses de forma privada, sense anar a la via judicial
  • Participació en comissions de seguiment i control o en comissions liquidadores
  • Direcció jurídica i tramitació d’expedients judicials concursals
  • Negociació de convenis