DRET CONTRACTUAL

Un equip de professionals especialitzats presta la seva col•laboració a la resta de departaments del bufet en l’elaboració de tota mena de contractes de les diferents branques del Dret. Això permet ajustar-se específicament a les peculiaritats de cada assumpte i a les necessitats de cada client (novació, resolució, rescissió, etc.) en lloc d’utilitzar els estereotipats formularis o models a l’ús.

S’ocupen també de la redacció, planificació, negociació i seguiment posterior dels acords adoptats i del seu compliment.