DRET DE SUCCESSIONS

Aquest departament s’ocupa de l’assessorament i intervenció professional en qualsevol qüestió relacionada amb aquesta branca del dret.

Planificació tributària

Testamentarías

Testamentaries

Acceptació i repudiació d’herències. Successió intestada (declaracions d’hereus)

Operacions successòries vàries

  • Particions
  • Llegats
  • Legítimes
  • Donacions