DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA

Aquest departament s’ocupa de l’assessoria i intervenció professional en tots els àmbits relacionats amb aquesta branca del dret./p>

Dret Matrimonial

  • Pactes prematrimonials
  • Processos matrimonials (separacions, divorcis, nul•litats civils i canòniques)
  • Relacions econòmiques entre cònjuges

Dret de Família

  • Paternitat i filiació
  • Aliments entre parents
  • Relacions paterno filials
  • Dret de la infància
  • Adopcions
  • Incapacitats i tuteles (i altres institucions tutelars)
  • Parelles de fet