DRET MERCANTIL I DE SOCIETATS

Els diferents departaments de Dret Mercantil ofereixen un complet assessorament en els diversos camps d’aquesta branca, no només en dret substantiu, sinó també en la seva defensa davant dels tribunals.

Àmbit contenciós

 • Procediments judicials davant jutjats i tribunals nacionals i estrangers
 • Mesures cautelars i diligències provisionals
 • Arbitratges
 • Mediacions

Àmbit no contenciós

Dret societari

 • Constitució
 • Transformació
 • Dissolució
 • Modificació d’Estatuts (augments i reduccions de capital).
 • Reelecció d’administradors i consellers
 • Assessorament d’òrgans socials
 • Responsabilitat d’administradors

Operacions de “M&A”

 • Fusions
 • Adquisicions
 • Reestructuracions societàries
 • Escissions
 • Protocols familiars

Contractació comercial

 • Distribució
 • Franquícia
 • Agència
 • Compravenda


Dret de Defensa de la Competència

 • Competència deslleial

Dret de la Publicitat

Patrocini i Mecenatge

 • Contractes de patrocini per a tota classe d’activitats i esdeveniments
 • Assessorament sobre inversions regulades per la legislació sobre mecenatge

Assessorament a les empreses sobre els drets dels consumidors en relació amb els seus productes i serveis