DRET PENAL

Aquest departament abasta tots els àmbits del Dret Penal.

Delictes contra la vida de les persones

 • Homicidi i les seves diferents variants
 • Lesions
 • Avortaments i manipulacions genètiques

Dret Penal en les Relacions Familiars

 • Conflictes en les relacions familiars
 • Processos de protecció contra la llibertat i la vida dins i fora de l’àmbit familiar

Dret Penal en els delictes contra l’Honor i la Llibertat

 • Calúmnies i injúries
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, assetjaments i abusos sexuals
 • Coaccions, amenaces, detencions il•legals, segrestos i extorsions de tot tipus

Dret Penal en l’activitat dels Professionals

 • Imprudències professionals als diferents àmbits d’activitat: el sanitari, la construcció, la indústria i altres esferes professionals

Dret Penal Econòmic i Bancari

 • Defraudacions com estafes i apropiacions indegudes
 • Insolvències punibles (aixec de béns)
 • Delictes relatius a la propietat intel•lectual i industrial, al mercat i als consumidors
 • Defraudacions bancàries en l’obtenció o mitjà de pagament dels crèdits

Dret Penal Societari i d’empresa, Tributari i Fiscal

 • Delictes entre majories i minories societàries, majories fictícies, administració deslleial, falsedat comptable i gestió fraudulenta
 • Delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i Seguretat Social

Compliance

 • Programes de compliment normatius en seu corporativa: mecanismes interns implementats per les empreses per detectar i prevenir conductes delictives que es produeixin en la mateixa

Dret Penal Laboral

 • Delictes contra els drets dels treballadors derivats d’accidents de treball amb resultat de lesions o defunció i conflictes entre empresari i treballador

Dret Penal en l’àmbit de la Seguretat Vial

 • Conducció sota la influència de substàncies estupefaents o begudes alcohòliques
 • Conducció temerària amb resultat de danys físics i materials

Dret Penal del Medi ambient i Ordenació del Territori

 • Processos sobre recursos naturals i medi ambient relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i a la contaminació acústica
 • Procediments il•lícits sobre l’ordenació del territori i sobre el patrimoni històric

Dret Penal en l’àmbit dels mitjans d’internet i correus electrònics

 • Protecció de l’honor, la intimitat i el descobriment i revelació de secrets, amb especial atenció a les infraccions dels referits drets a través de sistemes o mitjans telemàtics

Dret Penal en l’àmbit de l’Administració Pública

 • Tràfic d’influències, suborn, fals testimoniatge, obstrucció a la Justícia, prevaricació i tot tipus de processos de corrupció en l’ordre de l’administració pública