DRET PROCESSAL

El bufet disposa d’un complet departament que s’ocupa de l’assessorament, direcció jurídica i intervenció lletrada en tot tipus de jurisdiccions i graus.

  • Tribunal Constitucional
  • Tribunal Suprem
  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • Audiències Provincials
  • Jutjats de Primera Instància
  • Jutjats Mercantils
  • Jutjats de Família
  • Jutjats de Menors
  • Jutjats Contenciosos Administratius