Blog jurídic

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ. Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del …

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE S'incorpora el concepte d'activitat econòmica i es fixen regles especials per l'arrendament d'immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa. S'introdueix el …

Novetats fiscals per 2015 al IRPF

REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L'ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L'IRPF TRIBUTACIÓ DE L'ESTALVI INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D'ACCIONS D'UNA …

Participacions preferents. Oportunitats processals des del punt de vista del consumidor.

En les següents línies, expliquem com pot un consumidor recuperar els diners invertits en preferents. Serà a través de dues accions: acció de nul·litat radical i acció d’anul·labilitat per vici del consentiment. Aquest plantejament està sent …

Reglament de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Ha entrat en vigor el nou Reglaments de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. Aquesta Llei afecta una sèrie de persones físiques i jurídiques, entre les que podeu estar inclosos, que estan obligades a …