Blog jurídic

Reforma tributària

  El passat 20 de juny el Govern va aprovar el projecte de reforma tributària que hauria d'entrar en vigor l'1 de gener de 2015. Els punts més rellevants d'aquesta reforma són els següents: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 1. …

Novetats a l’impost de successions i donacions a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha introduït modificacions rellevants en l'Impost sobre Successions i Donacions a través de la Llei de Pressupost per a l'any 2014 . Aquestes modificacions són aplicables a les adquisicions lucratives produïdes a partir de …