Blog jurídic

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE S'incorpora el concepte d'activitat econòmica i es fixen regles especials per l'arrendament d'immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa. S'introdueix el …

Novetats fiscals per 2015 al IRPF

REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L'ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L'IRPF TRIBUTACIÓ DE L'ESTALVI INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D'ACCIONS D'UNA …

Participacions preferents. Oportunitats processals des del punt de vista del consumidor.

En les següents línies, expliquem com pot un consumidor recuperar els diners invertits en preferents. Serà a través de dues accions: acció de nul·litat radical i acció d’anul·labilitat per vici del consentiment. Aquest plantejament està sent …

Reglament de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Ha entrat en vigor el nou Reglaments de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. Aquesta Llei afecta una sèrie de persones físiques i jurídiques, entre les que podeu estar inclosos, que estan obligades a …

Reforma tributària

  El passat 20 de juny el Govern va aprovar el projecte de reforma tributària que hauria d'entrar en vigor l'1 de gener de 2015. Els punts més rellevants d'aquesta reforma són els següents: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 1. …