Ingrés del IVA a la importació

Recentment s'ha modificat l'article 167.Dos de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, introduint la possibilitat de diferir l'ingrés de l'impost al moment en què es presenti la corresponent declaració (model 303), en lloc d'haver de fer-ho en el … [Llegeix més...]

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ. Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del … [Llegeix més...]

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE S'incorpora el concepte d'activitat econòmica i es fixen regles especials per l'arrendament d'immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa. S'introdueix el … [Llegeix més...]

Novetats fiscals per 2015 al IRPF

REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L'ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L'IRPF TRIBUTACIÓ DE L'ESTALVI INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D'ACCIONS D'UNA … [Llegeix més...]

Reforma tributària

  El passat 20 de juny el Govern va aprovar el projecte de reforma tributària que hauria d'entrar en vigor l'1 de gener de 2015. Els punts més rellevants d'aquesta reforma són els següents: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 1. … [Llegeix més...]

Novetats a l’impost de successions i donacions a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha introduït modificacions rellevants en l'Impost sobre Successions i Donacions a través de la Llei de Pressupost per a l'any 2014 . Aquestes modificacions són aplicables a les adquisicions lucratives produïdes a partir de … [Llegeix més...]