DIGESTUM presenta departament de Dret Tributari/Empresa

Apreciats clients i amics,

Tenim la gran satisfacció de fer-los coneixedors de que recentment, i en la seva continua i permanent intenció de millora dels seus serveis, DIGESTUM LEGAL S.L.P. ha ampliat i potenciat de forma important el seu departament de DRET TRIBUTARI/EMPRESA.

La incorporació de RICARDO CALVO MOLINER com a nou responsable d’aquest departament persegueix la seva consolidació com un dels de major pes específic de la firma DIGESTUM LEGAL.

Per la seva dilatada i contrastada trajectòria professional, la dita incorporació aporta, sense cap mena de dubte, el coneixement i l’experiència necessaris per fer que els serveis professionals que la nostra firma ofereix als seus clients esdevinguin cada cop més integrals, afegint-se així, complementant-la, a la recent incorporació d’IGNASI NAVARRO i CÈSAR MARTÍNEZ com a nous responsables del renovat i ampliat departament de DRET LABORAL.

Amb el convenciment de que la contribució professional de la nova incorporació farà créixer la qualitat i varietat dels serveis que DIGESTUM els ofereix diàriament, els informem que el nostre nou departament de DRET TRIBUTARI/EMPRESA està a la seva disposició per atendre’ls i intervenir immediatament en qualsevol qüestió o conflicte tributari que pugui sorgir en l’exercici de la gestió empresarial (liquidacions, planificació fiscal, inspeccions i comprovacions de l’AEAT o d’altres organismes públics –CCAA, Ajuntaments-, sancions, etc…), així com a l’àrea de l’assessorament i gestió contable recurrents.

Concretament, el departament de DRET TRIBUTARI/EMPRESA està integrat per les següents persones, els currículums professionals de les quals estan a la seva disposició a la nostra web www.digestum.es, on també podran accedir als articles d’actualitat que es publiquen al blog jurídic.

Rebin una cordial salutació,

DIGESTUM LEGAL S.L.P.

Digestum Legal
La atención personalizada proporciona el ambiente de seguridad y confianza necesario para llevar a cabo una práctica jurídica eficaz.