Alberto Ruiz Vera

Responsable Àrea TIC

Àrees d’Activitat

  • Consultoria en Tecnologies d’Informació i Comunicacions

Experiència Professional

Direcció de sistemes i tecnologies de la informació.

Àmplia participació en projectes de Gestió de Relació amb Clients (CRM), Gestió Documental i Gestió d’Infraestructures.

Formació Acadèmica

  • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la Facultat Informàtica de Barcelona (UPC)
  • Màster en Software de Gestió SAP per La Salle Univ. Ramon Llull
  • Certificació Oficial SAP: Solution Consultant Financials – Financial Accounting with mySAP ERP
  • Consultor certificat en SAGE CRM
  • Saleslogix CRM web Engineer (Slough – UK)