Ana Sastre Fernández

Responsable del Departament de Gestió Laboral

Àrees d’Activitat

  • Gestió Laboral

Experiència Professional

Quinze anys d’experiència en la gestió en l’àmbit laboral d’empreses.

Extensa i continua formació en diferents especialitats en l’àmbit de les relacions laborals.

Presta serveis d’assessorament i gestió de personal com poden ser: l’estudi de Convenis Col•lectius, la tramitació d’altes, baixes i modificacions d’afiliació de treballadors, la confecció de nòmines i liquidacions, confecció i presentació dels Tc’s, estudi, planificació, assessorament i tramitació de la contractació de personal laboral (Règim General o Autònoms). Gestió de baixes mediques, assistència a inspeccions davant l’autoritat corresponent, així com la gestió de tràmits davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Assessorament i orientació en la planificació de la jubilació.

Formació Acadèmica

  • Cursats estudis de Diplomatura en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona.
  • Formació especialitzada en Administració de Personal per l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA).
  • Assistència continuada a cursos i conferències d’actualitat.