Cèsar Martínez Caracochea

Soci i Director del Departament Laboral.

Àrees d’Activitat

  • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
  • Dret Administratiu.
  • Dret Processal laboral i administratiu.

Experiència Professional

Advocat col•legiat en exercici a Barcelona des de 1990 i expert coneixedor del Dret Laboral. Ha participat activament en nombroses reestructuracions empresarials, algunes d’elles a nivell nacional amb gran seguiment dels mitjans de comunicació. Ha acumulat una àmplia experiència en negociacions col•lectives, així com actuacions recurrents davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció laboral, dirigint casos que han estat referència jurisprudencial després de ser cassats en unificació de doctrina pel Tribunal Suprem.

Ha estat especialista convidat en conferències o cursos concrets impartits en Universitats, Ajuntaments i Associacions empresarials. També ha estat coautor del nombre dedicat anualment al procés judicial laboral de la revista “Cinco Días” durant 4 anys consecutius, i autor de l’article relatiu al cas més rellevant del despatx Cuatrecasas G.P. de l’any 2009, publicat en l’Anuari Laboral per a Advocats de l’any 2010 de l’Editorial “La Ley”.

Idiomes: Castellà, Català i Anglès.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la UB.
  • Formació especialitzada en Dret Laboral i de la Seguretat Social.