Daniel del Río López

Associat. Especialitzat en Dret Laboral i Dret Administratiu.

Àrees d’Activitat

  • Dret Laboral i de la Seguretat Social
  • Dret Administratiu i Dret Públic
  • Dret Processal laboral i administratiu

Experiència Professional

Ha fet estudis sobre la idoneïtat de la plantilla per a empreses públiques i privades. Ha intervingut en nombroses ocasions en procediments judicials i extrajudicials sobre conflictes laborals per acomiadament d’alts directius, extinció individual del lloc de treball del personal laboral al servei de les Administracions Públiques i d’empreses públiques i privades.

És advocat d’una Mútua de Treball i defensa des de fa diversos anys els interessos d’empreses privades en els conflictes laborals sorgits amb el seu personal.

Intervé en els Procediments Administratius i Contenciosos-Administratius contra sancions de la Inspecció Provincial de Treball, i en Procediments Administratius i Contenciosos-Administratius per Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Màster en Dret Immobiliari i de la Construcció (Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona)
  • Màster en Responsabilitat Civil (Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona)
  • Formació especialitzada en Dret Laboral i Estrangeria