Dra. Carmen Rodrigo De Larrucea

Socia i Directora del Departament de Dret Sanitari i Medicina Legal

Àrees d’Activitat

  • Medicina legal i responsabilitat sanitària
  • Negligències mèdiques i errors mèdics
  • Bioètica i dret
  • Dictàmens pericials sobre praxi mèdica
  • Valoració del dany corporal i avaluació d’indemnitzacions
  • Valoració de la capacitat i autonomia de les persones

Formació i Experiència Professional

Advocada, Llicenciada en Medicina i Dret i col•legiada en exercici a Barcelona. Experta coneixedora del Dret Sanitari i de la medicina legal, amb una extensa experiència pràctica en la medicina assistencial, gestió de sinistres i tràmits legals.

Habituada a l’anàlisi de l’assistència sanitària amb producció de dany i la viabilitat d’una potencial reclamació. Ha defensat amb èxit reclamacions per error de diagnòstic, per falta de vigilància en el postoperatori, error en l’administració de fàrmacs, per resultats indesitjats per causa de tècnica quirúrgica poc depurada, bé sigui en tractaments curatius o de medicina satisfactiva, a títol d’exemple.

Destaca així mateix per la seva experiència contrastada en l’elaboració de dictàmens pericials i la seva defensa en judici, és membre de l’Associació Catalana de Perits Judicials i en el seu moment va estar adscrita als jutjats de Badalona com a metge forense.

Forma part de diversos Comitès científics, del Màster de Responsabilitat Civil de la Secció de Dret Sanitari del Col•legi d’Advocats de Barcelona, de la Secció de Medicina Pericial i Avaluadora del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona, així com del Màster de Bioètica de l’Institut Borja de Bioètica, entre d’altres.

Actualment forma part del comitè d’experts internacionals en un nou model de gestió sanitària al Marroc, en l’especialitat de Medicina Legal i Salut Pública; promogut per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, el Consorci Sanitari i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Formació Acadèmica

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB
  • Llicenciada en Dret per la UNED
  • Màster de Valoració del Dany Corporal per UB – Clínic
  • Diplomada en Gestió Hospitalària per ESADE