Fcesc. Xavier Comabella Oltra

Associat. Especialitzat en Dret Laboral.

Àrees d’Activitat

  • Dret laboral i de la Seguretat Social
  • Dret processal laboral

Experiència Professional

Advocat col·legiat i en exercici des de l’any 1993, amb constatada experiència en les diferents àrees del Dret del Treball i de la Seguretat Social, tant en el que respecta l’assessorament legal recurrent a empreses, entitats i corporacions -amb un ampli bagatge en el sector públic-, como en la defensa jurídica y litigació davant dels Jutjats i Tribunals de l’Ordre jurisdiccional Social en totes les seves instàncies.

També ha dirigit nombrosos processos de naturalesa col·lectiva -acomiadaments col·lectius, modificacions substancials de condicions de treball de caràcter col·lectiu- i negociat pactes d’empresa i convenis col·lectius.

Al Manual “Práctica Laboral para abogados” dels anys 2016 i 2017 s’han descrit assumptes defensats per ell com a casos més rellevants de l’any del despatx Roca junyent.

Ha publicat articles en revistes jurídiques de prestigi, com El Derecho o Legal Today.

És membre de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA),

A l’actualitat exerceix de professor col·laborador al Màster d’Accés a l’Advocacia (despatxo social) de la Universitat Oberta de Catalunya.

Idiomes: Castellà, Català i Anglès.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB)
  • Formació especialitzada en Dret Laboral i de la Seguretat Social