Gabriel Almárcegui San Esteban

Soci i Director del Departament Civil i Mercantil.

Áreas de Actividad

 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Concursal
 • Dret Processal

Experiència Professional

Especialista en Dret Mercantil, tenint experiència pràctica per haver intervingut en les branques que a continuació s’indiquen:

 • Defensor de vàries entitats bancàries en tota classe de contractes i processos mercantils, tals com mercat de futurs, multipropietat, redacció i supervisió de contractes. Defensa i intervenció en diversos processos davant del Banc d’Espanya, CNMV i Direcció General d’Assegurances en defensa d’interessos d’agències i societats de valors en procediments oberts per suposades infraccions.
 • Nomenament com a Administrador en processos de liquidació d’entitats financeres, defensor en procediments de defensa de la competència i competència deslleial i en el dret d’indemnització basada en la llei del contracte d’agència.
  Especialista en la presentació i tramitació de procediments concursals voluntaris i necessaris.
 • Defensor de drets fonamentats en la llei de societats de capital, amb intervenció en diversos procediments sobre constitució de societats, assistència en representació a juntes generals sobre comptes anuals, impugnació d’acords socials, accions de dissolució i liquidació de societats, augment i disminució de capital social, separació d’administradors i de socis.
 • Especialitzat en Dret Processal amb intervenció davant els jutjats i tribunals en temes de participacions de preferents, clàusules sòl, swaps i d’altres procediments sobre nul·litat de contractes, compravendes i permutes.

Formació Acadèmica

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
 • Formació pre-doctoral en Dret Mercantil
 • Expert en Dret Societari i Dret Concursal