Ignasi Navarro Estragués

Soci i Director del Departament Laboral.

Àrees d’Activitat

  • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
  • Dret Administratiu.
  • Dret Processal laboral i administratiu.

Experiència Professional

Advocat en exercici, col•legiat a Barcelona des de 1988. Especialista en Dret del Treball i Seguretat Social, ha participat activament en nombroses reestructuracions empresarials i de sector, en tot l’àmbit nacional. Ha assessorat també i negociat diversos convenis col•lectius. Té una àmplia experiència en tot tipus de negociacions col•lectives, i habitualment dirigeix els procediments davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció social en totes les seves fases, amb nombrosos pronunciaments en sentències del Tribunal Suprem, que han estat ratificades en cassació per unificació de doctrina pel propi Tribunal Suprem.

Ha estat professor associat a l’Escola CETT durant el curs 1986-87, i professor convidat de pràcticum sobre dret laboral a la Universitat Autònoma de Barcelona i també al CEF en matèria laboral concursal.

En l’actualitat, i des de 2008, és Professor Associat de la Universitat de Barcelona al Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i Seguretat Social.

Idiomes: Castellà, Català i Anglès.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la UB.
  • Formació especialitzada en Dret del Treball i Seguretat Social.