Jaume Camps i Rovira

Soci i Director del Departament Institucional

Àrees d’Activitat

 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Contenciós-administratiu
 • Impostos especials

Experiencia Professional

Atesa la seva experiència com advocat des de fa més de 45 anys, té coneixements profunds en diverses matèries. Va ser membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya i de la Comissió de Codificació, i en l’actualitat ha estat elegit de nou, en el grup de juristes de reconegut prestigi, a l’Observatori de Dret Privat de la Comissió de Codificació de Catalunya.


Expert en dret constitucional
després de 25 anys com a Diputat al Parlament de Catalunya, ponent de l’Estatut i d’un centenar de projectes legislatius, Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (avui Consell de Garanties Estatutàries). Expert en emissió de dictàmens sobre temes constitucionals, el que li permet formular propostes legislatives de tot tipus, que poden ser vehiculades a través dels grups parlamentaris al Congrés, al Senat i al Parlament de Catalunya.

Mercantil: Secretari del consell i assessor de nombroses empreses públiques i privades.

Administratiu: Especialista en tots els temes de contractació del sector públic, règims de concessions administratives, i lletrat en nombrosos procediments en tramitació, en la via contenciós-administrativa.

Dret Fiscal: Expert en defensa dels procediments relatius a infraccions i sancions, arran d’actes dimanants de la Inspecció de Duanes i de l’Agència Tributària en matèria d’impostos especials i d’altres. Expert en matèria de control de canvis i aplicació de la legislació sobre blanqueig de capitals als diferents àmbits empresarials i sectorials.

Formació Acadèmica

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
 • Màster en Dret Tributari i Financer
 • Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
 • President del Consell Assesor de RTVE a Catalunya
 • Diputat al Parlament de Catalunya (1980-2003)
 • Membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya
 • Membre de la Comissió de Codificació de Catalunya
 • Ponent en 72 lleis del Parlament de Catalunya