Jorge Fayos Crespo

Conseller-Delegat, Soci i Director del Departament Processal. Director General.

Àrees d’Activitat

  • Dret Mercantil
  • Dret Civil
  • Dret Concursal
  • Arbitratge

Experiència Professional

La seva experiència professional s’ha desenvolupat des de la seva col.legiació en l’àmbit mercantil i civil.

Intervé com a Administrador concursal en nombrosos procediments a causa de la seva preparació prioritària en aquesta especialitat.

Dirigeix com a lletrat-director tots els procediments concursals i incidències que es tramiten a Digestum Legal.

És especialista en assessorament empresarial sobre viabilitat de l’entitat i adopció de les mesures oportunes.

Participa i dirigeix els procediments encomanats al Despatx sobre qüestions relatives a consumidors i usuaris, contractes de distribució i agència, qüestions de competència deslleial, impugnació d’acords socials, accions de dissolució i liquidació de societats, augment i disminució de capital social, separació d’administradors i de socis, entre altres assumptes.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Formació especialitzada en Dret Mercantil i Concursal