Marta Cuscó Baena

Associada. Especialitzada en Dret Laboral.

Àrees d’Activitat

  • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
  • Dret Processal laboral.

Experiència Professional

Advocada amb experiència en Dret del Treball i Seguretat Social. Ha intervingut en procediments judicials i extrajudicials en acomiadaments disciplinaris i objectius, sancions, modificacions substancials de les condiciones de treball, mobilitats geogràfiques i funcionals, en expedients de regulació d’ocupació (ERO), i així com, en processos relatius a pensions de jubilació, viduïtat, o bé incapacitats permanents i accidents de treball.

Formació Acadèmica

  • Graduat en Dret per la Universitat de Barcelona.
  • Màster d’Advocacia per l’Universitat de Barcelona i l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.
  • Curs en Seguretat Social per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.
  • Curs en Plans d’Igualtat per l’ Universitat Americana d’Europa.