Marta Jové de Santisteban

Associada. Departament de Civil i Mercantil.

Àrees d’Activitat

  • Dret Civil
  • Dret Mercantil
  • Dret Administratiu
  • Dret Processal

Experiència Professional

Advocada amb dedicació en matèries de Dret Processal, Administratiu, Civil i Mercantil. Elaboració de tota mena d’escrits processals dirigits tant a l’Administració Pública com a la Jurisdicció Civil i Contenciós-administrativa. Realització d’informes jurídics sobre matèries relacionades amb els àmbits de pràctica esmentats.
S’incorpora a Digestum Legal després d’haver adquirit experiència professional tant a despatxos d’advocats com a entitats públiques.

Formació Acadèmica

  • Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Concessió del Premi Extraordinari de carrera.
  • Màster d’Advocacia. Universitat de Barcelona. Especialització en Dret Civil i Mercantil.
  • Llicenciada en Filosofia. Universitat de Barcelona.