Montserrat Ruiz Vicente

Comptable.

Àrees d’Activitat

  • Comptabilitat
  • Gestió de tributs

Experiència Professional

Diplomada en Ciències Empresarials, va iniciar la seva activitat professional a l’àmbit de l’Auditoria de Comptes, i, malgrat ser auxiliar, es va responsabilitzar de tot el procediment d’execució, el que li ha permès tenir una sòlida base comptable.
Això ha fet que a l’actualitat sigui responsable comptable dels comptes de diferents clients, i amb un coneixement complert de les característiques de cadascun d’ells.

Formació Acadèmica

  • Diplomada en Ciències Empresarials a l’especialitat d’Economia de l’empresa per la Universitat de Barcelona.
  • Assistència continuada a cursos i conferències d’actualitat.
  • Nivell mig d’anglès. Castellà i català, nadiu.