Ricardo Calvo Moliner

Responsable del Departament Tributari.

Àrees d’Activitat

  • Dret Tributari
  • Gestió empresarial
  • Comptabilitat

Experiència Professional

Economista i membre del REAF -Registre d’Economistes Assessors Fiscals-. En exercici professional d’assessorament empresarial des de 1990, especialitzat en l’àmbit Tributari, però coneixedor de les diferents àrees de la gestió de les empreses, donada la seva condició de Director Financer i Administratiu en diferents empreses.
Habituat a fer front a la totalitat de les obligacions formals de les empreses, tant en l’àmbit tributari, com en el mercantil i comptable. Amplia experiència a les relacions amb els serveis de gestió i inspecció tributària de les diferents administracions públiques.
Orientació professional dirigida a la planificació fiscal, que facilita l’estalvi de les obligacions a seguir, sense necessitat d’incorrer en riscos innecessaris. Agrada el tracte personal amb el client, el que permet un profund coneixement de la situació i poder afrontar els problemes des d’una vesant més global, que permet, no sols solucionar una determinada situació, si no també preveure que no es perjudiquen d’altres.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Diplomat en Ciències Empresarials a l’especialitat de Tributació per la Universitat de Barcelona.
  • Màster en Assessorament Tributari per CEREM.
  • Assistència continuada a cursos i conferències d’actualitat.
  • Nivell mig d’anglès. Castellà i català, nadiu.