Yvonne Aguilá Gambús

Associada. Especialista de serveis legals per a societats.

Àrees d’Activitat

  • Dret Mercantil
  • Dret Fiscal
  • Dret Civil

Experiència Professional

Es dedica a la constitució, redacció d’actes i certificats, preparació d’apoderaments i altres actes que s’han d’inscriure al Registre Mercantil.
Preparació, redacció i revisió de contractes mercantils de tota índole.
Assessorament personal als afiliats d’Associacions, Gremis i Col•legis Professionals amb assistència als consells de les juntes directives i assemblees amb redacció de les seves actes i acords.

Assistència a les entitats sobre la Prevenció de blanqueig de capital i Seguretat Privada.
Suport al departament processal mercantil sobre reclamacions de quantitat per impagaments, execucions bancàries de tot tipus i alguns plets motivats per mala execució d’obra.

Formació Acadèmica

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Màster en Dret Fiscal i Societari (ESET)
  • Màster en Dret Societari (Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona)
  • Formació especialitzada en Dret Administratiu