LA FIRMA

DIGESTUM LEGAL, S.L.P. és un prestigiós bufet d'advocats l'activitat professional dels quals abasta totes les especialitats del Dret. Fundat el 1982, ofereix als seus clients un servei integral i personalitzat, comprometent-se sempre amb els seus interessos i mantenint-los puntualment informats de totes les resolucions que puguin afectar-los.

Des de 2010 du a terme una potent política d'incorporació d'advocats que puguin ocupar-se des d’una òrbita jurídica integral dels nous reptes del fenomen de la globalització, la qual cosa converteix a aquest bufet en un referent de l'advocacia catalana i en un dels més reconeguts per la seva professionalitat.

FILOSOFIA

DIGESTUM LEGAL, S.L.P. entén l’exercici de l’advocacia com un servei professional de qualitat basat en el ferm compromís de discreció, serietat i competència tècnica en la defensa dels casos que els seus clients li encarreguen. La formació contínua de tots els professionals del bufet assegura un assessorament jurídic del més alt nivell.

L’atenció personalitzada proporciona l’ambient de seguretat i confiança necessari per dur a terme una pràctica jurídica eficaç.

La dilatada experiència dels advocats que integren la firma és una de les causes de l’elevat èxit en la resolució dels casos, així com el seguiment rigorós i permanent dels assumptes que se’ns confien.