La rescissió d’una sentència ferma

La rescissió d'una sentència ferma és quelcom molt excepcional i, certament, cal donar-se unes circumstàncies molt concretes i taxades perquè hi hagi aquesta possibilitat, començant pel fet de que només es preveu a instància d’aquell que fou declarat … [Llegeix més...]