Digestum Legal

Participacions preferents. Oportunitats processals des del punt de vista del consumidor.

En les següents línies, expliquem com pot un consumidor recuperar els diners invertits en preferents. Serà a través de dues accions: acció de nul·litat radical i acció d’anul·labilitat per vici del consentiment. Aquest plantejament està sent àmpliament acollit pels nostres tribunals, ordenant la devolució dels estalvis al preferentista, per la qual cosa convida l’afectat a […]