Digestum Legal

La llibertat de testar i les causes de desheretament

Una de les consultes més recurrent al despatx és si el testador té l’obligació de respectar el dret a la legítima. Sovint es demanda assessoria legal per saber si es pot desheretar, per haver-los desatès, per exemple un fill, o bé deixar-li una proporció més petita que a la resta dels germans. És per tant […]