Digestum Legal

La subrogació del personal a l’Administració Pública

El proppassat dia 6 de desembre de 2018, sortia publicada al BOE la Sentència del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 d’octubre de 2018 que declara la nul·litat de les limitacions a la incorporació a la Llei de Pressupostos dels preceptes relatius a les limitacions a les incorporacions del personal laboral al sector públic i a […]