Digestum Legal

El responsable del contracte a la llei de contractació pública

El responsable del contracte: una garantia obligatòria a la contractació pública La figura del responsable del contracte va aparèixer per primera vegada a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (que suposava la transposició de la Directiva 2004/18 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de […]